Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Praktyczne szkolenie dotyczące problematyki ochrony zabytkowych założeń zieleni w procesie rewitalizacji

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na szkolenie dotyczące problematyki ochrony zabytkowych założeń zieleni w procesie rewitalizacji, które odbędzie się 26 listopada 2021 roku w godzinach 10:00-14.00.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Rejestracja jest dostępna pod linkiem:

https://app.livewebinar.com/789-677-812

Więcej

Seminarium organizowane przez Komisję Europejską i Wspólnotowe Centrum Badawcze dotyczące narzędzia online do samooceny strategii zrównoważonego rozwoju miast (SAT4SUD), 25.11.2021 r. 10:00-12:00

SAT4SUD (Self-Assessment Tool for Sustainable Urban Development strategies) to narzędzie online opracowane w celu oceny strategii miejskich, rozpoznawania mocnych stron i identyfikowania możliwości poprawy. Narzędzie ma na celu wspieranie władz miejskich, w szczególności tych, które korzystają lub planują skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także instytucji zarządzających zainteresowanych wspieraniem rozwoju miast w swoich regionach i państwach członkowskich.

Narzędzie będzie dostępne do połowy listopada pod linkiem:

https://urban.jrc.ec.europa.eu/sat4sud/en

Podczas seminarium eksperci i decydenci będą dyskutować nad możliwościami zastosowania i wartością dodaną SAT4SUD dla całego cyklu życia strategii miejskich - od projektu do wdrożenia, monitorowania i oceny.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Program seminarium i formularz rejestracyjny jest dostępny pod linkiem:

https://sat4sud.tw.events/en/programme

Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

9 + 10 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl