Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Aktualności

Uchwałą ZWŁ Nr 900/20 z dnia 8 września 2020 r. powołano Zespół ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego. Jest to organ opiniodawczo-konsultacyjny w zakresie przygotowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 6 listopada 2020 r. pod przewodnictwem Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego. W wydarzeniu zorganizowanym w formule online uczestniczyli również m.in. Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tobiasz Bocheński, Wojewoda Łódzki, a także samorządowcy, eksperci, związkowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Informacje na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz wsparcia finansowego w zakresie sprawiedliwej transformacji zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. O koncepcji przebiegu procesów transformacyjnych w regionie łódzkim oraz o zadaniach Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego poinformował uczestników Tadeusz Polak, p. o. dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podczas części dyskusyjnej spotkania głos zabierali przedstawiciele resortów, związków zawodowych, jednostek samorządowych oraz zarządzający spółkami energetycznymi, deklarując jednocześnie chęć współpracy przy opracowywaniu projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Więcej

Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zostały zawarte w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 11.12.2019 r. The European Green Deal, czyli Europejskim Zielonym Ładzie. Zawarty w dokumencie pakiet działań obejmuje wszystkie sektory gospodarki, w szczególności energetykę, a zawarte w nim propozycje dotyczą m.in. czystej energii, zrównoważonego przemysłu i termomodernizacji.

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jako jednego z 3 filarów w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem nowego instrumentu, będącego częścią Polityki Spójności jest pomoc regionom najbardziej dotkniętym transformacją energetyczną, na którą w latach 2021-2027 zarezerwowano 10 mld euro (Polska ma otrzymać 3,5 mld euro).

Regiony mogą uzyskać dostęp do FST tylko wtedy, gdy posiadają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Jego celem jest przedstawienie zarysu procesu transformacji regionu węglowego w kierunku przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.

 

  1. Projekt rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
  2. Załącznik do projektu rozporządzenia dot. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Więcej

Skontaktuj się 

Nowe pole

1 + 10 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94 

strategia2020@lodzkie.pl