Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 (zwana dalej POŚ) została opracowana w celu przedstawienia jej wraz z projektem Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 do konsultacji społecznych oraz procedury opiniowania przez organy administracji państwowej (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi). Sporządzenie POŚ stanowi jeden z końcowych etapów postępowania w sprawie tzw. strategicznej oceny oddziaływania, mającego na celu przyjęcie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

Skontaktuj się 

Nowe pole

13 + 13 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl