Zobacz informacje o

nowej strategii rozwoju WŁ 2030
Czytaj więcej

Ewaluacja ex-ante

Badanie ewaluacyjne miało na celu dokonanie kompleksowej oceny projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 pozwalając na sformułowanie uwag i rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej oraz formalnej dokumentu. Badanie zostało wykonane przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w oparciu o wersję Strategii z lipca 2012 r.

Ewaluacja ex-ante projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

Skontaktuj się 

Nowe pole

10 + 7 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl