Aktualności

NetZeroCities jest częścią programu badań i innowacji „Horyzont Europa” wspierającego Europejski Zielony Ład. Ma na celu pomoc miastom w pokonaniu obecnych barier strukturalnych, instytucjonalnych i kulturowych, przed którymi stoją, w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. Inicjatywa wspiera unijną misję „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.”. Na liście tych miast znajduje się także Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa oraz Wrocław. Projekt działa jako platforma zorientowana na usługi, wspierana przez światowej klasy praktyków.

Nowe i istniejące narzędzia, zasoby i wiedza specjalistyczna są opracowywane i promowane w ramach kompleksowej platformy dostępnej dla wszystkich miast za pośrednictwem portalu internetowego. Ponadto NetZeroCities wspiera serię programów pilotażowych, które pomagają w szybkim zdobywaniu wiedzy na temat sposobów osiągnięcia neutralności klimatycznej w skali miasta, a także poprowadzi program twinningowy, aby umożliwić wzajemne uczenie się.

Platforma misji rozszerza obecnie część swojego wsparcia na europejskie miasta, które nie są częścią misji, ale planują osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Aby zapewnić najskuteczniejsze wsparcie, zaangażowani w prace eksperci muszą ocenić ich potrzeby. W tym celu opracowana została ankieta, którą można wypełnić do 17 maja br.

Dodatkowo, szczegółowy opis różnych form wsparcia dostępnych w ramach programu NetZeroCities dla miast spoza misji znajduje się tutaj.

Wśród tych możliwości warto zwrócić uwagę na Program Twinning Learning, który ma na celu wspieranie replikacji i uczenia się poprzez dopasowywanie miast bliźniaczych do miast uczestniczących w programie miast pilotażowych. Zaproszenie do przyłączenia się do Programu jest otwarte do 31 maja br. Więcej informacji, w tym szczegółowe wytyczne dotyczące zaproszenia, można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Skontaktuj się 

Nowe pole

4 + 3 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl