Aktualności

Newsletter Green Deal Funding

Najnowsze informacje o możliwościach pozyskania finansowania w ramach Zielonego Ładu. W poniższym biuletynie informujemy o możliwościach finansowania i inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój i przejście na neutralność klimatyczną. W tym wydaniu skupiono się na możliwościach finansowania energii i szkoleniach.

1. Fundusz Innowacyjny – Nabór wniosków Szukasz środków na przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii w Europie? Fundusz Innowacji to największy unijny program finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Ogłoszono dwa nabory do składania wniosków:

dla przemysłu do 30 November 2023: IF23 Auction Info Day – budżet w wysokości 4 miliardów euro na wsparcie projektów w różnych sektorach, w tym w zakresie dekarbonizacji, produkcji czystych technologii, przemysłu morskiego i energochłonnego. Więcej informacji tutaj.

dla podmiotów zajmujących się czystymi technologiami w Europie do 7 December 2023: IF23 Call Info Day – budżet w wysokości 800 milionów euro na wsparcie produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych. Więcej informacji tutaj.

Więcej aktualnych informacji na temat Funduszu Innowacyjnego można uzyskać, dopisując się do listy mailingowej Funduszu Innowacyjnego tutaj!

  1. CEF Energy: Trzeci nabór dla Transgranicznych Projektów w zakresie Energii Odnawialnej

Pracujesz nad transgranicznym projektem dotyczącym energii odnawialnej?

Już teraz złóż wniosek do III naboru o status CB RES i dołącz do listy, która pozwoli projektom uzyskać dofinansowanie w ramach CEF Energia!

Więcej informacji na temat szczegółów konkursu, kontekstu, kryteriów oraz kilka wskazówek jak przygotować dobry wniosek, znajdziesz na stronie Wirtualnego Dnia Informacyjnego tutaj.

  1. Konsultacje JRC z zainteresowanymi stronami na temat przyszłości „lokalnego” Zielonego Ładu w UE

Czy chcesz podzielić się swoją opinią i oddolnym doświadczeniem w związku z Europejskim Zielonym Ładem i przyczynić się do kształtowania polityk jutra?

Naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego przygotowali ankietę dla ekspertów i decydentów w dziedzinie polityki miejskiej/regionalnej, aby przyczynić się do poinformowania Komisji Europejskiej o lokalnych priorytetach dla miast i obywateli UE. Pomoże to lepiej zidentyfikować bariery, które mogą utrudniać postęp w kierunku Zielonego Ładu, i zgromadzić lokalne historie sukcesu przyczyniające się do jego wdrożenia w całej UE.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do ankiety!

Termin: 23 grudnia 2023 r.

  1. III Master Class ManagEnergy – Nabór uczestników

Szukasz możliwości rozwijania umiejętności i wiedzy w celu wspierania, stymulowania i rozwijania projektów dotyczących zrównoważonej energii w Europie?

Zgłoś się już teraz na trzecią klasę mistrzowską w punktach kompleksowej obsługi, która dostępna jest dla pracowników władz regionalnych, lokalnych i lokalnych/regionalnych agencji energetycznych!

Zajęcia będą prowadzone w formule mieszanej w poniższych terminach:

  • 31 stycznia 2024 r. – Poranna sesja online
  • 14 – 15 lutego 2024 r. – 1,5-dniowa sesja bezpośrednia w Brukseli
  • 28 lutego 2024 r. – Poranna sesja online

Złóż wniosek tutaj i uzyskaj wsparcie finansowe na swój udział.

Więcej informacji na temat zajęć znajdziesz tutaj.

Termin aplikowania do 8 grudnia 2023 r.

Skontaktuj się 

Nowe pole

3 + 12 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl