Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel: 42 663 30 92

fax: 42 663 30 94

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it