Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Konferencja z cyklu "Rola miast powiatowych – biegunów wzrostu w systemie osadniczym województwa łódzkiego"

W dniu 11 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza odbyła się piętnasta konferencja z cyklu Rola miast powiatowych – biegunów wzrostu w systemie osadniczym województwa łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dorota Ryl, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Jacek Walczak, Prezydent Miasta Sieradza, Zbigniew Krasiński – Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego, burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu powiatu sieradzkiego, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi i przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Dorota Ryl podkreślała konieczność wypracowania wspólnej wizji rozwoju obszaru skupionego wokół miasta powiatowego. W wyniku współpracy samorządów powinny powstać przemyślane, zintegrowane i kompleksowe projekty, możliwe do realizacji dzięki wsparciu pochodzącemu z funduszy UE w latach 2014-2020.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zwracali uwagę na kwestie związane z realizacją dużych projektów infrastrukturalnych na terenie powiatu (budowa trasy S8, przebieg Kolei Dużych Prędkości). W kontekście potrzeby opracowywania wspólnych projektów do realizacji w kolejnym okresie programowania wskazali na konieczność współpracy przy realizacji projektu „Jeziorsko” polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu zbiornika oraz wykonaniu niezbędnych inwestycji towarzyszących, aby zbiornik stał się rzeczywistym centrum rekreacji i wypoczynku. Podkreślali, iż realizacja tej inwestycji jest niezbędna dla powiatu i całego województwa.

Samorządowcy powiatu sieradzkiego z zadowoleniem przyjęli inicjatywę organizowania spotkań. W toku dyskusji wskazywano, iż współpraca samorządowców jest kluczowym czynnikiem warunkującym efektywne wykorzystanie wsparcia pochodzącego z funduszy europejskich, w szczególności w przypadku dużych projektów, których realizacja przekracza możliwości poszczególnych jednostek samorządowych.

 

{backbutton}