Wizja rozwoju regionu łódzkiego:

Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną
i wysoką jakością życia.

 


 

Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” – raporty

W związku z zakończeniem realizacji projektu Samorządu Województwa Łódzkiego
pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”, poniżej przedstawiamy raporty z dwóch badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, działające w strukturach Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

W związku z zakończeniem realizacji projektu Samorządu Województwa Łódzkiego
pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”, poniżej przedstawiamy raporty z dwóch badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, działające w strukturach Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.


Więcej informacji w zakładce „Raporty, analizy, publikacje”


Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy” – raport końcowy
Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy” – materiał uzupełniający
Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych
Koszty i korzyści wynikające z funkcjonowania Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”