Aktualności

11 czerwca 2019 r., Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę 802/19, na mocy której powołano do życia Regionalne Forum Terytorialnego WŁ w nowym składzie.

Forum pełni rolę opiniodawczo-doradczą dla Zarządu w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu. W składzie Forum znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa, samorządów gospodarczych i zawodowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, szkół wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych.

Zmiana składu Forum, wynikała przede wszystkim ze zmian kadrowych w urzędach i instytucjach reprezentowanych w Forum.

 

Skontaktuj się 

Nowe pole

7 + 7 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl