Aktualności

Autoewaluacja sprawności instytucjonalnej gmin

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie cyklicznych badań, skonstruował narzędzie, w postaci ankiety ewaluacyjnej, służące władzom samorządów lokalnych do dokonywania samooceny prowadzonych działań oraz gromadzenia informacji niezbędnych w procesie doskonalenia zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Korzystanie przez gminy z opracowanej ankiety jest bezpłatne i służy wyłącznie doskonaleniu funkcjonowania miast i gmin w Polsce.

Na podstawie analizy wypełnionych ankiet przyznawane są wyróżnienia „Gmina z inicjatywą sprawności instytucjonalnej”, gminom, które do oceny sprawności instytucjonalnej co najmniej dwukrotnie skorzystały z narzędzia ankiety ewaluacyjnej oraz poprawiły poziom sprawności, a także poziom rozwoju społeczno–gospodarczego.

Spośród gmin województwa łódzkiego, w 2021 r. wyróżniona została gmina Sędziejowice.

Skontaktuj się 

Nowe pole

12 + 7 =

Departament polityki regionalnej

90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

tel. 42 663 30 92/fax 42 663 30 94

strategia2030@lodzkie.pl